Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

Vidíte problém a chcete s tým niečo urobiť? Nie si sám! 12 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň sa ľuďom darí vďaka online petíciám. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá.
Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je vaša vec.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Neúspešné obavy — Nemecko

Problémy, ktoré boli neúspešné buď preto, že iniciátori stiahli alebo ich nepredložili (do 12 mesiacov od ukončenia predplatného) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neodpovedali (do 12 mesiacov od predloženia) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neprijali rozhodnutie (do 24 mesiacov od predloženia) .

143 296 podpisy
okt. 2021 dokončený
67 663 podpisy
2019 dokončený
64 684 podpisy
mar. 2020 dokončený

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz