Zástupca ľudu Sylvia Pantel

Deutscher Bundestag v Nemecko - Eliminované

Sylvia Pantel - Eliminované
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU/CSU
Zvolené : 24.09.2017
Nové voľby: 2021
Volebný obvod: Düsseldorf II
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Sylvia Pantel
webová stránka: http://sylvia-pantel.de/
Facebook: https://www.facebook.com/sylviapantelmdb/
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz