Jahr: 2015

1.12.2015

Transparenz

Was 3,4 Millionen Unterschriften bewirkt haben…

20.11.2015

Transparenz

Alle Petitionen an einem Ort

28.09.2015

Transparenz

Film ab!

aktuella framställningar

visa alla petitioner

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International