Prikupljanja u tijeku — Njemačka

Ove inicijative se trenutno mogu potpisati. Poredano po broju potpisa.

1.519 Potpisi
preostalo
925 Potpisi
22 dana preostalo

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Podržite