Petície v Mannheim

Oznamovanie nových petícií v Mannheim

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Mannheim Kontrola petície

Ako otvorené a transparentné sú webové stránky Mannheim?

Poskytuje informácie o možnostiach spoluúčasti

Možno predložiť petíciu

Prístup verejnosti ku všetkým predloženým petíciám

Základné informácie
štát: Bádensko-Württembersko
Zvolený zástupca : Oberbürgermeister Peter Kurz
Obyvatelia: 307.640
oprávnený hlasovať : ~ 230.000
kvórum
oPetition kvorum: (Spravne)    2.400
Žiadosť o pobyt / žiadosť občanov: (Podpisy) nicht zulässig
Bürgerbegehren: (Podpisy) nicht zulässig
Bürgerentscheid: (Spravne) nicht zulässig
kontaktné údaje
webová stránka: http://www.mannheim.de/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim
snemovňa parlamentu : Zoznam poslancov
Verejné petície :
Online formulár:
Písomná petícia na poštovú adresu : Oberbürgermeister Peter Kurz
E 5
68159 Mannheim
e-mail:


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz