Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Текущи колекции — Германия

Страница 2

6 361 Подписи
56 дни оставащи
6 328 Подписи
24 дни оставащи
5 620 Подписи
3 дни оставащи
5 580 Подписи
83 дни оставащи
4 721 Подписи
9 дни оставащи
3 876 Подписи
1 ден оставащи

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега