Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

14 295 nënshkrime të reja

37 176 nënshkrimet
14 ditë mbetur

3 500 nënshkrime të reja

1 258 nënshkrime të reja

1 258 nënshkrimet
86 ditë mbetur

1 185 nënshkrime të reja

1 142 nënshkrime të reja

1 142 nënshkrimet
87 ditë mbetur

1 060 nënshkrime të reja

1 060 nënshkrimet
84 ditë mbetur

806 nënshkrime të reja

806 nënshkrimet
86 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani