Váš hlas vytváří změnu


Platforma pro petice a politický dialog

14 miliony lidí se zapojí do naší platformy, aby aktivně řešili sociální problémy.

Každý den mají lidé úspěch s online peticemi. Podporujeme vaši kampaň od vytvoření až po doručení.

openPetition je politicky neutrální, nezisková a nezávislá. Každému dáváme hlas – bez ohledu na to, jak velký nebo malý je váš zájem.

Co chcete dnes změnit?

Aktuální petice

6 110 nových podpisů

4 138 nových podpisů

50 790 podpisy
4 dnů zbývající

1 242 nových podpisů

1 244 podpisy
zbývající

1 168 nových podpisů

1 160 nových podpisů

1 054 nových podpisů

41 226 podpisy
zbývající

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní