Prebiehajúce obavy

na Žiť

Obdobie predplatného sa skončilo a vo veci sa stále nerozhodlo.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz