Shqetësimet në vazhdim

mbi temën Vendbanim

Periudha e nënshkrimit ka përfunduar dhe akoma nuk ka vendim për këtë çështje.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani