Αιτήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη

στο Θέμα Στέγαση

Η περίοδος εγγραφής έχει λήξει και δεν υπάρχει ακόμη απόφαση επί του θέματος.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα