Нещата се обработват

по темата Жителство

Периодът за подписване е приключен и все още няма решение по въпроса.

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега