Zástupca ľudu Katarina Barley

Deutscher Bundestag v Nemecko

Dr. Katarina Barley
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Zvolené : 24.09.2017
Nové voľby: 2021
Volebný obvod: Trier
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Katarina Barley
webová stránka: http://www.katarina-barley.de
Twitter: https://twitter.com/katarinabarley
Facebook: https://www.facebook.com/katarina.barley
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International