Përfaqësues Katarina Barley

Deutscher Bundestag Gjermania

Dr. Katarina Barley
parti : SPD
fraksion: SPD
Zgjedhur : 24.09.2017
zgjedhjet e ardhshme : 2021
rrethi zgjedhor : Trier
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Katarina Barley
Faqja e internetit : http://www.katarina-barley.de
Twitter: https://twitter.com/katarinabarley
Facebook: https://www.facebook.com/katarina.barley
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition International