Aktuálne kolekcie — Nemecko

Tieto iniciatívy je možno v súčasnosti podpísať. Zoradené podľa počtu podpisov.

238 437 podpisy
zostávajúce

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz