Koleksionet aktuale — Gjermani

Këto nisma mund të jenë të nënshkruara aktualisht. Renditur nga numri i nënshkrimeve.

238 364 nënshkrimet
20 ditë mbetur
12 492 nënshkrimet
169 ditë mbetur
11 869 nënshkrimet
78 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani