Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

1 670 nënshkrime të reja

1 432 nënshkrime të reja

1 278 nënshkrime të reja

17 444 nënshkrimet
60 ditë mbetur

893 nënshkrime të reja

787 nënshkrime të reja

818 nënshkrimet
75 ditë mbetur

565 nënshkrime të reja

5 552 nënshkrimet
25 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani