Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 12 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή .

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Γερμανία

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

10.741 Υπογραφές
118 ημέρες υπόλοιπο
3.397 Υπογραφές
24 ημέρες υπόλοιπο
2.904 Υπογραφές
297 ημέρες υπόλοιπο
783 Υπογραφές
54 ημέρες υπόλοιπο
741 Υπογραφές
16 ημέρες υπόλοιπο
738 Υπογραφές
22 ημέρες υπόλοιπο
683 Υπογραφές
16 ημέρες υπόλοιπο
549 Υπογραφές
279 ημέρες υπόλοιπο
482 Υπογραφές
43 ημέρες υπόλοιπο
439 Υπογραφές
26 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα