Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

14 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι έχουν επιτυχία με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο. Δίνουμε σε κάθε άτομο μια φωνή - ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η ανησυχία σας.

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Γερμανία

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

235.408 Υπογραφές
88 ημέρες υπόλοιπο
29.435 Υπογραφές
63 ημέρες υπόλοιπο
16.115 Υπογραφές
58 ημέρες υπόλοιπο
11.801 Υπογραφές
118 ημέρες υπόλοιπο
11.525 Υπογραφές
210 ημέρες υπόλοιπο
10.861 Υπογραφές
7 ημέρες υπόλοιπο
10.527 Υπογραφές
575 ημέρες υπόλοιπο
9.807 Υπογραφές
2 ημέρες υπόλοιπο
9.738 Υπογραφές
27 ημέρες υπόλοιπο
9.525 Υπογραφές
118 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα