Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Успешни искове — Германия

Тези инициативи постигнаха или частично постигнаха целта си. Кога дадена инициатива е успешна, решават инициаторите

регион: Sonsbeck
598 Подписи
31.10.2023 г. завършен
регион: Аален
Успех
Здраве
регион: Hockenheim
666 Подписи
27.09.2023 г. завършен
549 Подписи
29.11.2023 г. завършен
1 203 Подписи
28.08.2023 г. завършен
497 Подписи
30.11.2023 г. завършен
регион: Нойс
243 Подписи
10.09.2023 г. завършен
3 438 Подписи
12.07.2023 г. завършен
266 Подписи
04.10.2023 г. завършен

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега