Vaš glas stvara promjenu


Platforma za peticije i politički dijalog

Vidite problem i želite učiniti nešto u vezi s njim? Nisi sami! 12 milijuni ljudi uključuje se na našu platformu kako bi se aktivno uhvatili u koštac s društvenim problemima.

Svaki dan ljudi napreduju s online peticijama. Podržavamo vašu kampanju od izrade do isporuke.

openPetition je politički neutralna, neprofitna i neovisna.
Svima dajemo glas - bez obzira koliko velik ili mali je vaš cilj.

Što želite promijeniti danas?

uspješna pitanja — Njemačka

Ove inicijative su postigle ili djelomično ispunile svoj cilj. Nakon što je inicijativa uspješna, inicijatori odlučuju.

Regija: Berlin
3.429 Potpisi
24.11.2022 dovršeno
1.337 Potpisi
31.10.2022 dovršeno
21.768 Potpisi
27.06.2022 dovršeno
245 Potpisi
30.09.2022 dovršeno
1.755 Potpisi
03.12.2022 dovršeno

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada