Vaš glas stvara promjenu


Platforma za peticije i politički dijalog

14 milijuni osoba uključuje se na našu platformu za aktivno rješavanje društvenih problema.

Svaki dan ljudi postižu uspjeh s online peticijama. Podržavamo vašu kampanju od izrade do isporuke.

openPetition je politički neutralna, neprofitna i neovisna. Svakoj osobi dajemo glas - bez obzira na to koliko je velika ili mala vaša briga.

Što želite promijeniti danas?

uspješna pitanja — Njemačka

Ove inicijative su postigle ili djelomično ispunile svoj cilj. Nakon što je inicijativa uspješna, inicijatori odlučuju.

730 Potpisi
15. 02. 2024. dovršeno
2.826 Potpisi
22. 02. 2024. dovršeno
1.291 Potpisi
02. 01. 2024. dovršeno

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Podržite