Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor petities en politieke dialoog

14 miljoen mensen raken betrokken op ons platform om sociale problemen actief aan te pakken.

Elke dag boeken mensen succes met online petities. Wij ondersteunen jouw campagne van begin tot overhandiging.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk. We geven iedereen een stem - ongeacht hoe groot of klein uw zorg is.

Wat wil jij vandaag veranderen?

Succesvolle kwesties — Duitsland

Deze initiatieven hebben hun doel (deels) bereikt. De initiatiefnemers bepalen wanneer een initiatief succesvol is.

730 handtekeningen
15-02-2024 voltooid
2.826 handtekeningen
22-02-2024 voltooid
3.745 handtekeningen
30-01-2024 voltooid
1.291 handtekeningen
02-01-2024 voltooid

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen