Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

14 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň majú ľudia úspech s online petíciami. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá. Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé sú vaše obavy.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Úspešné obavy — Nemecko

Tieto iniciatívy dosiahli alebo čiastočne splnili svoj cieľ. Iniciátori sa rozhodnú, keď bude iniciatíva úspešná.

730 podpisy
15. 02. 2024 dokončený
2 826 podpisy
22. 02. 2024 dokončený
1 291 podpisy
02. 01. 2024 dokončený

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz