Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

Vidíte problém a chcete s tým niečo urobiť? Nie si sám! 12 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň sa ľuďom darí vďaka online petíciám. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá.
Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je vaša vec.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Úspešné obavy — Nemecko

Tieto iniciatívy dosiahli alebo čiastočne splnili svoj cieľ. Iniciátori sa rozhodnú, keď bude iniciatíva úspešná.

3 429 podpisy
24.11.2022 dokončený
1 337 podpisy
31.10.2022 dokončený
21 768 podpisy
27.06.2022 dokončený
245 podpisy
30.09.2022 dokončený
1 755 podpisy
03.12.2022 dokončený
151 podpisy
29.10.2022 dokončený
146 podpisy
13.11.2022 dokončený

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz