Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

14 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň majú ľudia úspech s online petíciami. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá. Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé sú vaše obavy.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Aktuálne petície

7 419 nových podpisov

10 457 podpisy
zostávajúce

7 202 nových podpisov

4 081 nových podpisov

50 249 podpisy
zostávajúce

3 381 nových podpisov

3 671 podpisy
zostávajúce

1 590 nových podpisov

1 591 podpisy
zostávajúce

1 212 nových podpisov

1 029 nových podpisov

1 029 podpisy
zostávajúce

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz