изборни длъжности Hermann-Josef Tebroke

Deutscher Bundestag в / след Германия

Член на комисиите:
Dr. Hermann-Josef Tebroke
страна : CDU
фракция: CDU/CSU
Избрано на: 24.09.2017
избори: 2021
избирателен район: Rheinisch-Bergischer Kreis
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann-Josef Tebroke
уебсайт: http://www.tebroke-rbk.de
Facebook: https://www.facebook.com/tebroke/
Подаване на сигнал за грешки в данните
Аз съм Dr. Hermann-Josef Tebroke

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега