Region: Germany
Minority protection

Förbjud och indexera antizigenarlåten "No Roots" av Alice Merton

Petitioner not public
Petition is directed to
Medietillsynsmyndigheter och radio/TV/online sändare
25 supporters 21 in Germany

Petitioner did not submit the petition.

25 supporters 21 in Germany

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Vi kräver att den antiziganistiska låten "No Roots", som hatar folket och som är pepprad av hatretorik mot romer, förbjuds och/eller sätts upp på indexet för unga skadliga medier.
Vi uppmanar alla musiksändare att bojkotta den här låten och att inte sprida hatretorik om romer, som konfronteras med antizigenares fördomar om dem och den rasistiska termen "zigenare/zigenare".
Det vore otänkbart att höra en låt på radion som talar om "zigenare" på tyska och återger fördomar. Det är därför vi inte tål detta på engelska heller. Stoppa antiziganism mot romer.

Reason

Brottsanmälan/brottsanmälan lämnades in av följande skäl:
"På grund av uppvigling. Hatretorik och alla tillämpliga brott.
Mrs Merton och Mr Rebscher (tyska medborgare) komponerade och skrev låten "No Roots" och ansvarar därför för innehållet i låten, skivbolaget ansvarar för distributionen och ansvarar därför även för innehållet.
Denna låt reproducerar och stärker den sociala antiziganismen på det värsta sättet, dvs majoritetssamhällets fientlighetsförklaring mot romerna.
Gypsies nämns fyra gånger i sången, Gypsies är den engelska översättningen av ordet Gypsy, som inte längre tolereras socialt i Tyskland.
I sången anklagas "zigenarna" för, eller förknippas med, flera antizigenarfördomar.
"No Roots" sjungs 26 gånger, vilket betyder "zigenarna". Detta är en traditionell fördom mot den "nomadiserande zigenaren". Som ett resultat av detta har majoritetsbefolkningen tagit på sig att driva ut romerna sedan 1300-talet. Alla romer är permanentboende med en bostadsort. Denna "No Roots" är rasistisk, diskriminerande och uteslutande.
Som ett ytterligare inslag i denna rasistiska låt, antyder den 12 gånger med "..my home was never on the ground" att "zigenarna" reser i en husvagn. Här vältrar sig Ms Merton och Mr Rebscher återigen i en fördom om "nomaden som bor i en husvagn".
Kort sagt är den här låten ett enda hattal mot romerna som legitimerar följande med ett dansbeat.
· Att sjunga "zigenare-Zigeuner" är ok, du kan inte säga det längre.
· Mystifiering och kriminalisering av minoriteten.
· Spridning av den antiziganistiska fördomen om den "nomadiserande zigenaren"
Sprider antiziganistiska fördomar om att "bo i en husvagn"
· Spridning av antizigenarfördomar från "tjuvzigenaren" som gräver hål för att dölja saker. "
Vi kommer också att lämna in ett klagomål till medietillsynsmyndigheterna och uppmana alla radio- och musikstationer att sluta spela denna antizigenska låt.
Vi kräver att få låten på index!
Mer information: www.RomaEdu.org

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now