förtroendevald Albrecht Glaser

Deutscher Bundestag i Tyskland

Albrecht Glaser
parti: AfD
Grupp: AfD
vald den: 24.09.2017
Nästa val: 2021
Valdistrikt : Schwalm-Eder
Position: Fraktion (Finanzpolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht Glaser
Facebook: https://www.facebook.com/AlbrechtGlaser/
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International