Εκλεγμένος επρόσωπος Alexander Krauß

Deutscher Bundestag σε Γερμανία - Έχει παραιτηθεί

Μέλος των Επιτροπών:
Alexander Krauß - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU/CSU
Εκλεγμένος (η) την: 24.09.2017
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Erzgebirgskreis I
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander Krauß
Ιστοσελίδα: http://www.alexander-krauss.com
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα