изборни длъжности Gero Clemens Hocker

Deutscher Bundestag в / след Германия

Dr. Gero Clemens Hocker
страна : FDP
фракция: FDP
Избрано на: 24.09.2017
избори: 2021
избирателен район: Osterholz - Verden
функция: Fraktion (Landwirtschaftspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gero Clemens Hocker
уебсайт: https://www.gero-hocker.de/
Facebook: https://www.facebook.com/hockergero/
Xing: http://www.xing.com/profile/Gero_Hocker
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International