Λαϊκή εκπρόσωπος Katarina Barley

Deutscher Bundestag σε Γερμανία

Dr. Katarina Barley
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 24.09.2017
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Trier
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Katarina Barley
Ιστοσελίδα: http://www.katarina-barley.de
Twitter: https://twitter.com/katarinabarley
Facebook: https://www.facebook.com/katarina.barley
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition