Εκλεγμένος επρόσωπος Marcus Bühl

Deutscher Bundestag σε Γερμανία

Μέλος των Επιτροπών:
Marcus Bühl
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
Εκλεγμένος (η) την: 24.09.2017
εκλογή: 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus Bühl
Ιστοσελίδα: http://www.marcus-buehl.de
Twitter: https://twitter.com/Marcus_Buehl
Facebook: https://www.facebook.com/marcus.buehl.afd/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition