përfaqësues Marcus Bühl

Deutscher Bundestag Gjermania

Anëtar i komisioneve :
Marcus Bühl
parti : AfD
fraksion: AfD
Zgjedhur : 24.09.2017
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus Bühl
Faqja e internetit : http://www.marcus-buehl.de
Twitter: https://twitter.com/Marcus_Buehl
Facebook: https://www.facebook.com/marcus.buehl.afd/
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International