Εκλεγμένος επρόσωπος Otto Fricke

Deutscher Bundestag σε Γερμανία

Μέλος των Επιτροπών:

Otto Fricke
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
Εκλεγμένος (η) την: 24.09.2017
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Krefeld I - Neuss II
Αξίωμα: Fraktion (Haushaltspolitischer Sprecher)
Ιστοσελίδα: https://www.otto-fricke.de
Twitter: https://twitter.com/Otto_Fricke
Facebook: https://www.facebook.com/ottofrickefdp
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition