изборни длъжности Sebastian Münzenmaier

Deutscher Bundestag в / след Германия

Член на комисиите:

Sebastian Münzenmaier
страна : AfD
фракция: AfD
Избрано на: 24.09.2017
избори: 2021
избирателен район: Mainz
функция: Fraktion (Tourismuspolitischer Sprecher)
уебсайт: http://www.sebastian-muenzenmaier.de/
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International