изборни длъжности Albrecht Glaser

Deutscher Bundestag в / след Германия

Член на комисиите:
Albrecht Glaser
страна : AfD
фракция: AfD
Избрано на: 24.09.2017
избори: 2021
избирателен район: Schwalm-Eder
функция: Fraktion (Finanzpolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht Glaser
Facebook: https://www.facebook.com/AlbrechtGlaser/
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International