Εκλεγμένος επρόσωπος Carsten Brodesser

Deutscher Bundestag σε Γερμανία

Μέλος των Επιτροπών:
Dr. Carsten Brodesser
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU/CSU
Εκλεγμένος (η) την: 24.09.2017
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Oberbergischer Kreis
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Carsten Brodesser
Ιστοσελίδα: http://www.carsten-brodesser.de/
Facebook: https://www.facebook.com/dr.carsten.brodesser/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition