förtroendevald Carsten Brodesser

Deutscher Bundestag i Tyskland

Ledamot i utskotten:

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu