përfaqësues Dirk Spaniel

Deutscher Bundestag Gjermania

Dr.-Ing. Dirk Spaniel
parti : AfD
fraksion: AfD
Zgjedhur : 24.09.2017
zgjedhjet e ardhshme : 2021
rrethi zgjedhor : Stuttgart I
rol: Fraktion (Sprecher für Digitales/digitale Infrastruktur), Fraktion (Verkehrspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Dirk Spaniel
Faqja e internetit : http://www.dirkspaniel.com
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International