Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

14 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň majú ľudia úspech s online petíciami. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá. Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé sú vaše obavy.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Aktuálne petície

6 110 nových podpisov

4 138 nových podpisov

50 790 podpisy
4 dní zostávajúce

1 242 nových podpisov

1 244 podpisy
zostávajúce

1 168 nových podpisov

2 086 podpisy
zostávajúce

1 160 nových podpisov

1 054 nových podpisov

41 226 podpisy
zostávajúce

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz