Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella framställningar

18 859 nya signaturer

5 814 nya signaturer

5 815 Signaturer
178 dagar återstående

1 418 nya signaturer

1 421 Signaturer
30 dagar återstående

1 101 nya signaturer

10 170 Signaturer
45 dagar återstående

922 nya signaturer

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu