Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Текущи колекции — Германия

по темата Култура

Тези инициативи в момента могат да бъдат подписани. Сортирани по брой подписи.

8 645 Подписи
204 дни оставащи
6 294 Подписи
143 дни оставащи
5 720 Подписи
10 дни оставащи
5 575 Подписи
90 дни оставащи
4 022 Подписи
12 дни оставащи
2 890 Подписи
96 дни оставащи
2 666 Подписи
61 дни оставащи
1 438 Подписи
54 дни оставащи
1 421 Подписи
88 дни оставащи

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега