Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

4 004 nënshkrime të reja

6 922 nënshkrimet
16 ditë mbetur

3 333 nënshkrime të reja

3 333 nënshkrimet
178 ditë mbetur

1 297 nënshkrime të reja

18 736 nënshkrimet
53 ditë mbetur

1 014 nënshkrime të reja

976 nënshkrime të reja

2 541 nënshkrimet
47 ditë mbetur

754 nënshkrime të reja

754 nënshkrimet
180 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani