Zástupca ľudu Gabriela Heinrich

Deutscher Bundestag v Nemecko


Gabriela Heinrich
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Zvolené : 24.09.2017
Nové voľby: 2021
Volebný obvod: Nürnberg-Nord
webová stránka: http://www.gabriela-heinrich.de
Facebook: https://www.facebook.com/heinrichgabriela
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International