Εκλεγμένος επρόσωπος Josip Juratovic

Γνωμοδότηση για την αναφορά Ortsübliche Emissionen des Landlebens als kulturelles Erbe schützen

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 7/10/22
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Gestaffelter Mutterschutz nach Fehlgeburten

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 30/9/22
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Sofortige Abschaffung der Maskenpflicht an allen Schulen!

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 14/1/22
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά #proparents, BRIGITTE und ELTERN fordern: Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal ins AGG!

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 25/8/21
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Änderung des §6 StVG - Gesetzesbeschluss zum Straßenverkehrsgesetz - Drucksache 432/21

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 27/7/21

  Απέχω.

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Mitglied des Deutschen Bundestages werbe ich dafür, das parlamentarische Petitionswesen zu nutzen und Petitionen direkt beim Deutschen Bundestag oder dem zuständigen Landesparlament einzureichen. Denn das bringt deutliche Vorteile gegenüber der Nutzung privater Kampagnenplattformen mit sich:

Jede Petition an den Deutschen Bundestag wird geprüft. Der Petitionsausschuss bewertet Anliegen anhand von Stellungnahmen, die er von der Bundesregierung oder den zuständigen Stellen einholt und auf Grundlage eigener Recherchen. Er kann sich beispielsweise vor Ort ein Bild vom Anliegen machen, Regierungsvertreterinnen und –vertreter zur Sache befragen und Akteneinsicht verlangen.

Öffentliche Petitionen und Sammelpetitionen, die innerhalb von vier Wochen mindestens 50.000 Mitzeichnungen im Internet (epetitionen.bundestag.de) oder Unterschriften auf Papier sammeln, können in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses beraten werden. Bei öffentlichen Sitzungen des Petitionsausschusses können die Petentinnen und Petenten ihr Anliegen vor den Mitgliedern des Ausschusses und Regierungsvertreterinnen und –vertretern persönlich vortragen und deren Fragen beantworten.

Jede Petentin und jeder Petent bekommt vom Petitionsausschuss eine Antwort mit einer Begründung, wie der Ausschuss das Anliegen bewertet hat.

Mit freundlichen Grüßen
Josip Juratovic

Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Einschränkung der Flexibilität von Verhinderungspflege durch die Pflegereform 2021!

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 17/6/21

  Απέχω.

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Mitglied des Deutschen Bundestages werbe ich dafür, das parlamentarische Petitionswesen zu nutzen und Petitionen direkt beim Deutschen Bundestag oder dem zuständigen Landesparlament einzureichen. Denn das bringt deutliche Vorteile gegenüber der Nutzung privater Kampagnenplattformen mit sich:

Jede Petition an den Deutschen Bundestag wird geprüft. Der Petitionsausschuss bewertet Anliegen anhand von Stellungnahmen, die er von der Bundesregierung oder den zuständigen Stellen einholt und auf Grundlage eigener Recherchen. Er kann sich beispielsweise vor Ort ein Bild vom Anliegen machen, Regierungsvertreterinnen und –vertreter zur Sache befragen und Akteneinsicht verlangen.

Öffentliche Petitionen und Sammelpetitionen, die innerhalb von vier Wochen mindestens 50.000 Mitzeichnungen im Internet (epetitionen.bundestag.de) oder Unterschriften auf Papier sammeln, können in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses beraten werden. Bei öffentlichen Sitzungen des Petitionsausschusses können die Petentinnen und Petenten ihr Anliegen vor den Mitgliedern des Ausschusses und Regierungsvertreterinnen und –vertretern persönlich vortragen und deren Fragen beantworten.

Jede Petentin und jeder Petent bekommt vom Petitionsausschuss eine Antwort mit einer Begründung, wie der Ausschuss das Anliegen bewertet hat.

Mit freundlichen Grüßen
Josip Juratovic

Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir fordern einen strikten Lockdown gegen die dritte Welle. Jetzt.

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 28/4/21

  Απέχω.

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Mitglied des Deutschen Bundestages werbe ich dafür, das parlamentarische Petitionswesen zu nutzen und Petitionen direkt beim Deutschen Bundestag oder dem zuständigen Landesparlament einzureichen. Denn das bringt deutliche Vorteile gegenüber der Nutzung privater Kampagnenplattformen mit sich:

Jede Petition an den Deutschen Bundestag wird geprüft. Der Petitionsausschuss bewertet Anliegen anhand von Stellungnahmen, die er von der Bundesregierung oder den zuständigen Stellen einholt und auf Grundlage eigener Recherchen. Er kann sich beispielsweise vor Ort ein Bild vom Anliegen machen, Regierungsvertreterinnen und –vertreter zur Sache befragen und Akteneinsicht verlangen.

Öffentliche Petitionen und Sammelpetitionen, die innerhalb von vier Wochen mindestens 50.000 Mitzeichnungen im Internet (epetitionen.bundestag.de) oder Unterschriften auf Papier sammeln, können in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses beraten werden. Bei öffentlichen Sitzungen des Petitionsausschusses können die Petentinnen und Petenten ihr Anliegen vor den Mitgliedern des Ausschusses und Regierungsvertreterinnen und –vertretern persönlich vortragen und deren Fragen beantworten.

Jede Petentin und jeder Petent bekommt vom Petitionsausschuss eine Antwort mit einer Begründung, wie der Ausschuss das Anliegen bewertet hat.

Mit freundlichen Grüßen
Josip Juratovic

Γνωμοδότηση για την αναφορά Schutz vor Kinderpornographie & sexueller Gewalt #KinderSchützen #BetroffeneStützen

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 3/2/21
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein.

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 25/9/20
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 16/6/20
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Stoppt das Krankenhaussterben im ländlichen Raum

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 27/1/20
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά #tattoofarbenretten - 2020

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 22/1/20
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά VERBOT des "privaten Silvesterfeuerwerks"

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 10/1/20
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Bundestag beschließe: Keine Fahrverbote in Städten oder Autobahnen – Anpassung der Grenzwerte

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 7/10/19
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά ARTENSCHUTZ INS GRUNDGESETZ - Biodiversität und Ökosystemleistungen erhalten!

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 4/4/19
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Digital-KITA? - NEIN! // Ja zu konstruktiven Bildungsinvestitionen!

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 20/3/18
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Staudurchfahrung für Motorräder per Gesetzesänderung legalisieren

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 28/4/16

  Καμία επίσημη δήλωση.

Auf privaten Petitions-Plattformen positioniere ich mich grundsätzlich nicht. Stattdessen verweise ich auf das im Grundgesetz (Art. 17) verankerte Petitionsrecht, das Sie als Bürgerinnen und Bürger gegenüber staatlichen Stellen und Parlamenten haben. Im Deutschen Bundestag befasst sich der Petitionsausschuss mit Ihren Anliegen: epetitionen.bundestag.de. Der Bundestag behandelt alle auf diesem Weg an ihn gerichteten Petitionen. Auf anderem Weg zustande gekommene Petitionen werden parlamentarisch nicht behandelt. Ich freue mich, wenn Sie das parlamentarische Petitionsverfahren nutzen.

Josip Juratovic
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 24.09.2017
επανεκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Heilbronn
Αξίωμα: Fraktion (Migrations-, Integrationspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Josip_Juratovic
Ιστοσελίδα: https://www.josip-juratovic.de
Twitter: https://twitter.com/josip_juratovic
Facebook: https://www.facebook.com/josipjuratovic
Instagram: https://www.instagram.com/josip.mdb/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα